ετεροχρωματίνη

Χρωματίνη (σύμπλοκο DNA-ιστονών), η οποία εμφανίζει υψηλό βαθμό συμπύκνωσης, σε αντίθεση με την ευχρωματίνη. Η ε. χρωματίζεται πιο έντονα από την ευχρωματίνη στα διάφορα στάδια του κυτταρικού κύκλου και αντιπροσωπεύει το τμήμα του γενετικού υλικού το οποίο δεν μεταγράφεται, σε αντίθεση με την ευχρωματίνη, η οποία είναι μεταβολικά ενεργή. Σε μερικές περιπτώσεις, είναι δυνατή η μετάπτωση της ευχρωματίνης σε ε., κυρίως με μεθυλίωση του DNA.
* * *
η
βιολ. είδος χρωματίνης που έχει υφή, λειτουργία και τρόπο αντιγραφής διαφορετικά από αυτά τής ευχρωματίνης.
[ΕΤΥΜΟΛ. Αντιδάνεια λ., πρβλ. αγγλ. heterochromatin < hetero- (πρβλ. ετερο-*) + -chromatin (πρβλ. χρωματίνη)].

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • διαφοροποίηση — Η μεταβολή ομοίων πραγμάτων σε διαφορετικά. (Βιολ.) Όρος που σημαίνει βασικά εξειδίκευση. Υπό αυτή την έννοια, η δ. ορίζεται ως η πορεία που ακολουθείται από ένα σύνολο όμοιων κυττάρων, ώστε να δημιουργούνται πολλοί διαφορετικοί δομικά και… …   Dictionary of Greek

  • ετεροχρωματικός — ή, ό βιολ. όρος που αναφέρεται στο χρωματόσωμα ή σε ένα τμήμα του που περιέχει ετεροχρωματίνη. [ΕΤΥΜΟΛ. Αντιδάνεια λ., πρβλ. αγγλ. heterochromatic < hetero (πρβλ. ετερο *) + chromatic (πρβλ. χρωματικός)] …   Dictionary of Greek

  • κύτταρο — Η μικρότερη οργανωμένη μονάδα ζωής, η οποία είναι ικανή να ζήσει και να αναπαραχθεί από μόνη της. Όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί, από τα βακτήρια μέχρι τα πιο πολύπλοκα φυτά και ζώα, αποτελούνται από κ.· τα βακτήρια, τα πρωτόζωα, ορισμένοι μύκητες… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.